Paslaugos

BUHALTERINĖ APSKAITA

Pirkimų ir pardavimų dokumentų išrašymas ir registravimas apskaitoje;
Kasos dokumentų išrašymas ir registravimas apskaitoje;
Banko dokumentų registravimas apskaitoje;
Mokėjimo pavedimų paruošimas;
Skolų apskaita;
Avanso apyskaitų registravimas;
Ilgalaikio turto apskaita;
Darbo užmokesčio, atostoginių ir kt. apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje;
Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje;
Deklaracijų paruošimas ir pateikimas VMI, SODRAI, REGISTRŲ CENTRUI;
Personalo apskaita (darbo sutarčių, įsakymų, pažymų ir kt. rengimas);
Metinės finansinės atskaitomybės paruošimas;
Kliento interesų atstovavimas audito metu;
Kliento konsultavimas;
Ataskaitos vadovybei;
Apleistos buhalterijos sutvarkymas.

TEISINĖS PASLAUGOS

Sutarčių rengimas ir analizė;
Konsultacijos;
Darbo teisė;
Administracinė teisė;
Teisinis įmonės aptarnavimas;
Juridinių asmenų teisinės formos keitimas;
Juridinių asmenų steigimas:
Uždarosios akcinės bendrovės steigimas;
Indvidualios įmonės steigimas;
Asocijacijos steigimas;
Tikrosios ūkinės bendrijos steigimas;
Komandinės ūkinės bendrijos steigimas;
Viešosios įstaigos steigimas.

AUDITAS

Metinių finansinių ataskaitų auditas;
Veiklos ir valdymo auditas;
Reorganizavimo sąlygų vertinimas;
Mokesčių auditas;
Projektų auditas;
Buhalterinės apskaitos tvarkymas;
Konsultacijos mokesčių klausimais;
Inventorizacijos atlikimas;
Apskaitos politikos rengimas;
Teismo ekspertizės.

ANALIZĖ IR KONSULTACIJOS

Investiciniai projektai;
Paraiškos ir susijusi dokumentacija paramai gauti (ES struktūriniams fondams, nacionalinei paramai, kitiems finansiniams mechanizmams);
Verslo planai finansavimo pritraukimui, atstovavimas finansų institucijose ir pas inverstuotojus;
Galimybių studijos;
Projektų administravimas;
Įmonių restruktūrizavimas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.