Teisinės paslaugos

 • Sutarčių rengimas ir analizė;
 • Konsultacijos;
 • Darbo teisė;
 • Administracinė teisė;
 • Teisinis įmonės aptarnavimas;
 • Juridinių asmenų teisinės formos keitimas;
 • Juridinių asmenų steigimas:
 • Uždarosios akcinės bendrovės steigimas;
 • Indvidualios įmonės steigimas;
 • Asocijacijos steigimas;
 • Tikrosios ūkinės bendrijos steigimas;
 • Komandinės ūkinės bendrijos steigimas;
 • Viešosios įstaigos steigimas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.