Auditas ir konsultacijos

  • Metinių finansinių ataskaitų auditas;
  • Veiklos ir valdymo auditas;
  • Reorganizavimo sąlygų vertinimas;
  • Mokesčių auditas;
  • Projektų auditas;
  • Buhalterinės apskaitos tvarkymas;
  • Konsultacijos mokesčių klausimais;
  • Inventorizacijos atlikimas;
  • Apskaitos politikos rengimas;
  • Teismo ekspertizės.

Leave a Reply

Your email address will not be published.