Buhalterinė apskaita

Pirkimų ir pardavimų dokumentų išrašymas ir registravimas apskaitoje;
Kasos dokumentų išrašymas ir registravimas apskaitoje;
Banko dokumentų registravimas apskaitoje;
Mokėjimo pavedimų paruošimas;
Skolų apskaita;
Avanso apyskaitų registravimas;
Ilgalaikio turto apskaita;
Darbo užmokesčio, atostoginių ir kt. apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje;
Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje;
Deklaracijų paruošimas ir pateikimas VMI, SODRAI, REGISTRŲ CENTRUI;
Personalo apskaita (darbo sutarčių, įsakymų, pažymų ir kt. rengimas);
Metinės finansinės atskaitomybės paruošimas;
Kliento interesų atstovavimas audito metu;
Kliento konsultavimas;
Ataskaitos vadovybei;
Apleistos buhalterijos sutvarkymas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.